06/05/2020

Benvolgut / a associat / a,

L'informem que ahir es va celebrar un nou Consell Balear de Transports, òrgan de representació de el sector de l'transport de viatgers i mercaderies a Balears. El mateix va estar presidit pel conseller de transports Marc Pons, acompanyat pel director general de transports, els consellers de transports de Menorca, Eivissa i Formentera, cambres de comerç, etc.

Per part de la FEBT el president Rafael Roig, Toni Bauzá president de Taxis, Ezequiel Horrach president de mercaderies, Rafael Nadal president de regular de viatgers, Pedro Moreno en representació de VTC i rent a car i Salvador Servera en representació de CAEB.

Des de la FEBT es va insistir a la Generalitat que s'han d'adoptar mesures en ajudes directes per al sector de l'transport, ja que la situació de les empreses i autònoms és crítica, entre les propostes destaquem les següents:

 1. GENERICO. Línies de crèdit per al sector de l'transport per dotar de liquiditat suficient.
 2. GENERICO. Ajornament durant 18 mesos dels leasings, rentings i altres sistemes financers dels vehicles.
 3. GENERICO. Bonificacions i / o exoneració en les taxes de la DGT per la baixa temporal de vehicles així com també en els impostos de circulació, ibi, escombraries, guals, ... mentre duri la inactivitat de les empreses / autònoms.
 4. RENT A CAR. Moratòria per al rent a car durant 2020 i 2021 en la implantació de la llei de canvi climàtic.
 5. GENERICO. Gestió davant d'AENA perquè totes les empreses de transport es beneficiïn de l'75% de descompte en el lloguer d'espais als aeroports.
 6. GENERICO. Protocols de neteja / desinfecció per als sectors de; Mercaderies, Taxis, VTC, Discrecionales i Regular sense que els ocasioni grans costos i inversions.
 7. TAXI. Repartiment a les 2.500 llicències de taxi de Balears, de 10 màscares, com a mínim i per llicència, per lliurar als usuaris de l'taxi que a l'accedir a la mateixa no disposin d'aquesta.
 8. GENERICO. Suport a el sector de l'transport escolar a les peticions efectuades; 1 any de pròrroga de l'contracte,% pactat de l'50 o 75% per danys i perjudicis i pagament de factures.
 9. MERCADERIES. Intermediació de la Generalitat davant les navilieres, davant l'adopció de mesures que perjudiquen els transportistes (Supressió de vaixells, cancel · lacions, sobre costos Alcúdia, ADR, etc)
 10. VTC. Prohibició als VTC de la península perquè desplacin la flota / 20% a Balears aquesta temporada i la següent.
 11. GENERICO. Establir un pla de viabilitat pel que fa als vehicles de transport un cop s'obrin les estacions d'ITV i s'hagin de passar les revisions corresponents, a fi d'evitar col·lapses en les cites.