FEBT Associacions Palma Balears, Illes

FEBT té com a finalitat primordial la representació, defensa i foment dels interessos dels seus membres - empreses de transport o d'activitats auxiliars i complementàries del mateix -, prestant-los aquells serveis necessaris per a la seva sostenibilitat i desenvolupament.

FEBT vol ser el referent organitzatiu / associatiu de Balears i nacional en el sector del transport terrestre per carretera.

Orientació al client
Centrem el nostre esforç en la satisfacció de l'associat, aportant-li solucions i serveis competitius i de qualitat.

conducta Ètica
Actuem amb professionalitat, integritat moral, lleialtat, respecte i igualtat de tracte a les persones.

Treball en equip
Fomentem la participació i implicació de tots. Compartint treball i il·lusió.

Interès per les Persones
Promovem un entorn de treball respectuós amb els nostres empleats i ens ocupem de la seva formació i desenvolupament professional i personal.

responsabilitat Social
Assumim la nostra responsabilitat social corporativa, i contribuïm amb el nostre treball, compromís i creativitat a la millora de la societat

Seguretat i salut
Apostem decididament per la promoció d'una cultura preventiva que tingui en la seguretat i la salut laboral seus pilars bàsics.

sostenibilitat
Creiem fermament que és possible compatibilitzar el desenvolupament econòmic amb el respecte i la cura del medi ambient.