FEBT Associacions Palma Balears, Illes
La FEBT ofereix als seus associats un nou servei de Conseller de Seguretat.
La FEBT ha arribat a un acord de col·laboració amb Raul Soliva (Conseller de Seguretat MP) per a la prestació del servei de Conseller de Seguretat per al transport i la càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses als nostres associats.
Raúl Soliva està especialitzat en la prestació del servei de consultoria tècnica en matèria de conseller de seguretat d'acord amb la normativa ADR.
Segons el RD 97/2014 pel qual regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses pel territori espanyol i l'ADR en el seu: Art. 1.8.3.1. Qualsevol empresa l'activitat comporti el transport de mercaderies perilloses per carretera o les operacions d'embalatge de càrrega d'ompliment o de descàrrega relacionades amb aquests transports designarà un o diversos consellers de seguretat en endavant anomenats "consellers" per al transport de mercaderies perilloses encarregats de ajudar en la prevenció de riscos per a les persones els béns o el medi ambient inherents a aquestes activitats.
La intenció de la present, és posar a la seva disposició una oferta de serveis especialment confeccionada per a vostè, en la línia empresarial esmentada amb anterioritat i l'assessorament més professional, evitant així incórrer en possibles sancions establertes en la LOTT que oscil·len entre els 4.000 € i 13.000 € en els casos més senzills.

Per això s'ofereix:
 Assessorament i procediments en compliment de la normativa
 Realitzar un programa de formació contínua.
 Coordinar amb els distribuïdors de combustibles i / o gestors de residus.
 Simplicitat documental
 Tramitacions amb els organismes competents
 Avaluació de les instal·lacions
 Elaboració i presentació Informe Anual al Ministeri de Foment

Més informació:
Raul Soliva
raul@mpmallorca.es
tel: 679.481.665