FEBT Associacions Palma Balears, Illes

Què és la FEBT?

La Federació Empresarial Balear de Transports, FEBT, constituïda el 13 d'octubre de 1977, és el resultat de la unió de sis associacions d'empreses de transport per carretera de mercaderies i viatgers, agències de transport i lloguer de vehicles sense conductor que en l'actualitat agrupen a més de 2.000 empreses.

El seu àmbit d'actuació se circumscriu a les Illes Balears i representa els interessos de les organitzacions i empreses associades sent el seu interlocutor davant l'Administració i davant els sindicats de treballadors reconeixent en aquest sentit la representativitat de tot el sector.

Està present en tots aquells fòrums i institucions on es poden prendre decisions que afecten directament o indirectament els interessos del sector de transport. Compta amb representants al Consell Balear de Transports, a la Junta Arbitral de Transports, a les Cambres de Comerç de Mallorca, Eivissa i Menorca, a la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears, CAEB, en el Consell Econòmic i Social de les Balears, ISBA , entre d'altres.

A més, FEBT pertany a les organitzacions empresarials nacionals CETM (CONETRANS, CEFTRAL), CONFEBUS, FENEVAL, ANEA, UNALT des els fòrums es defensen a nivell nacional i internacional els interessos del sector.

EDIFICI FEBT

La FEBT va adquirir el 1992 els locals per a les oficines de 350 metres quadrats, la Federació Empresarial Balear de Transports, va adequar les instal·lacions que van ser inaugurades el 27 de juliol de 1995 que va alberga la seva seu social, centre de formació i serveis.

Del total de la superfície construïda, 100 metres quadrats estan destinats a formació, disposant de tres aules amb una capacitat total per a 50 alumnes equipades amb mitjans audiovisuals i informàtics d'última generació, així com un còmode mobiliari.

L'espai utilitzat és flexible, ja que dues de les aules estan comunicades amb panells mòbils, podent modular la seva capacitat en funció de les necessitats puntuals.

La resta de la superfície útil està dedicada a albergar els diferents serveis que presta la federació:

  • Atenció a l'Associat.
  • Corredoria d'assegurances
  • Assessories jurídica, fiscal i laboral en matèria de transports.
  • Formació.
  • altres productes necessaris per a la realització de l'activitat del transport.

Així mateix, se situa a l'edifici la representació institucional de l'organització dotada amb espais dedicats als seus òrgans de govern.