FEBT Associacions Palma Balears, Illes
La Federació ha subscrit un conveni de col·laboració amb l'entitat Mútua de Previsió Social per oferir a les empreses o associats que estiguin obligats mitjançant conveni col·lectiu o una altra forma contractual a l'externalització de compromisos per mort o invalidesa per assegurar als seus treballadors. Aquest conveni afecta Discrecional de viatgers, Regular de viatgers, Mercaderies i Taxis.