Gasoil professional: En 2019 no hi haurà canvis en el mecanisme de devolució

04/12/2018

GASOIL PROFESSIONAL:

A 2019 NO HI HAURÀ CANVIS EN EL MECANISME DE DEVOLUCIÓ

 

La confusa redacció de la nova regulació del mecanisme de devolució del gasoil professional en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE, 2018.07.04), i aplicable a partir del 1 de gener de 2019 havia generat inquietud i preocupació en el sector per una possible reducció de l'import a retornar.
No obstant això, la Secretaria d'Estat d'Hisenda ha respost que aquesta nova regulació no ocasionarà "distorsió alguna en la fiscalitat que suporten els transportistes professionals per l'adquisició del gasoil d'automoció, és a dir, l'efecte de la mesura és neutre".
Així mateix, en relació amb la proposta del Govern d'introduir en la Llei de Pressupostos per a 2019 un increment de l'impost al dièsel, la secretària d'Estat ha garantit que tal pujada no afectarà els transportistes, afirmant en aquest sentit que "qualsevol altre increment de la fiscalitat del gasoil quedi absorbit en els termes en què es ve produint fins al moment de manera que l'increment de fiscalitat sigui neutral per al transport per carretera ", és a dir, aquells professionals donats d'alta en el cens de beneficiaris del gasoil professional continuaran rebent a través d'aquest mecanisme les quantitats extra que abonin com a conseqüència de la pujada impositiva que experimentarà el gasoil.
Els transportistes amb vehicles de menys de 7,5 Tn. de MMA no poden ser beneficiaris del gasoil professional.
 
Si no està donat d'alta en el Cens de beneficiaris del gasoil professional i cèntim sanitari, pot realitzar està gestió a través de la FEBT.