FEBT Associacions Palma Balears, Illes

La nostra FEBT disposa d'aules que compleixen la normativa COVID-19, amb distanciament entre els alumnes, i desinfectant per a les mans.

El Reial decret 1032/2007, estableix una nova formació obligatòria per a determinats conductors professionals. Els conductors exempts de la qualificació inicial han d'obtenir el primer Certificat d'Aptitud Professional acreditatiu d'haver superat un curs complet de formació continuada segons un calendari oficial, en funció de la terminació del número del DNI.

Nombre alumnes :
20

Lloc:
FEBT. C/Aragó, 215-1r-dreta.

Dirigits a:
Tots els conductors en possessió del carnet C amb data anterior a l'11 set. 2009 i conductors en possessió del carnet D amb data anterior a l'11 de setembre del 2008, que necessiten la targeta CAP per treballar.
Tots els conductors d'autocar i camió que ja tenen la targeta CAP i la necessiten renovar.

Objectiu:
Donar compliment al RD 1032/2007.

Quota:

 
Socis autònoms i persones en atur 190€
Treballadors d'empreses associades 200€
No socis 220€


Hores:
35

Continguts:

  • Conducció racional basada en les normes de seguretat.
  • Aplicació de la reglamentació.
  • Salut, seguretat viària i mediambiental, servei i logística.

Horaris:
Del 18 al 24 de novembre.

De dilluns a divendres de 15.45ha 22h. i dissabte de 8h a 14.15h.
Últim dia acabaran a les 21h

Documentació:
Fotocòpia DNI + fotocòpia c. conduir. (durant curs 1 foto)

  La manca del certificat d'aptitud professional CAP està tipificat com a infracció greu, art. 140.18 LOTT (2.001 a 4.000 euros) i amb la pèrdua temporal del títol de competència professional per al transport (títol de transportista).


FITXA D'INSCRIPCIÓ

AVISOS IMPORTANTS :
Com que es tracta de places limitades, es tindrà en compte l'ordre cronològic d'inscripció. En cas de no disposar de places lliures, es col·locarà l'alumne en un altre curs disponible.
La quota dinscripció per a reserva de plaça és de 20€.
La FEBT tramitarà lobtenció de les targetes CAP. La taxa de la Conselleria de Transports (30,30€) per expedició de la targeta CAP anirà a càrrec de l'alumne.
Les empreses que ho desitgin (excepte autònoms), poden acollir-se a la formació bonificada.220,00 €