FEBT Associacions Palma Balears, Illes

La nostra FEBT disposa d'aules que compleixen amb les normativa COVID-19, amb distanciament entre els alumnes, i desinfectant per a les mans.

El Reial Decret 1032/2007, estableix una nova formació obligatòria per a determinats conductors professionals. Els conductors exempts de la qualificació inicial han d'obtenir el primer Certificat d'Aptitud Professional acreditatiu d'haver superat un curs complet de formació contínua segons un calendari oficial, en funció de la terminació de l'nombre de el DNI.

Nº alumnes:
20

lloc:
FEBT. C / Aragó, 215-1º-dreta.

Dirigits a:
Tots els conductors en possessió de l'carnet C amb data anterior a l'11 set. 2009 i conductors en possessió de l'carnet D amb data anterior a l'11 de setembre de 2008, que necessiten la targeta CAP per treballar.
Tots els conductors d'autocar i / o camió que ja tenen la targeta CAP i la necessiten renovar.

objectiu:
Donar compliment a l'RD 1032/2007.

quota:

 
Socis autònoms i persones en atur 190 €
Treballadors d'empreses associades 200 €
no socis 220 €


hores:
35

continguts:

  • Conducció racional basada en les normes de seguretat.
  • Aplicació de la reglamentació.
  • Salut, seguretat viària i mediambiental, servei i logística.

horaris:
De el 9 a l'16 de novembre de 2020. Dilluns a divendres de 17h a 22h.

documentació:
Fotocòpia DNI + fotocòpia c. conduir. (durant curs 1 foto)

  La manca de el certificat d'aptitud professional CAP està tipificat com a infracció greu, art. 140.18 LOTT (2001-4000 euros) i amb la pèrdua temporal de l'títol de competència professional per al transport (títol de transportista).


FITXA D'INSCRIPCIÓ

AVISOS IMPORTANTS:
A l'tractar-se d'places limitades, es tindrà en compte l'ordre cronològic d'inscripció. En cas de no disposar de places lliures, es procedirà a col·locar a l'alumne en un altre curs disponible.
La quota d'inscripció per reserva de plaça és de 20 €.
La FEBT tramitarà l'obtenció de la targeta CAP. La taxa de la Conselleria de Transports (30.02 €), per expedició de la targeta CAP anirà a càrrec de l'alumne.
Les empreses que ho desitgin (excepte autònoms), poden acollir-se a la Formació Bonificada.220,00 €