FEBT Associacions Palma Balears, Illes

Està present en tots aquells fòrums i institucions on es poden prendre decisions que afecten directament o indirectament els interessos del sector de transport. Compta amb representants a les següents organitzacions:

CONETRANS
Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials de Tte. per Carretera

CETM
Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies

C EFTRAL
Confederació Espanyola de Formació del Tte. i la Logística

CONFEBUS
Confederació Espanyola de Transport en Autobús

FENEVAL
Federació Nacional Empresarial de Lloguer de Vehicles amb i sense Conductor

ANEA
Associació Nacional d'Empresaris d'Ambulàncies

UNALT
Unió Nacional d'Associacions Lliures de Autopatrons i Empresaris del Taxi

CAEB
Confederació Associacions Empresarials de Balears

CAMBRA Mallorca
Cambra de Comerç de Mallorca

CAMARA EIVISSA FORMENTERA
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Eivissa i Formentera

CES
Consell Econòmic i Social de les Balears.

CONSELL BALEAR DE TRANSPORTS


Junta Arbitral de Transports de Mallorca


PLEASE
Plataforma per al Entesa, Amabilitat i Seguretat a la carretera


FEBT pertany a les organitzacions empresarials nacionals CETM (CONETRANS, CETM, CEFTRAL), CONFEBUS, FENEVAL, ANEA, UNALT, amb majoria de representació en el Comitè Nacional del Transport per Carretera, òrgan consultiu del Ministeri de Foment, des del qual fòrums es defensen a nivell nacional i internacional els interessos del sector.