FEBT Associacions Palma Balears, Illes

Del 3 al 14 d'octubre del 2022.

  • Si vols treballar en una professió de futur i ben remunerada…
  • Si vols crear la teva pròpia empresa…

 

ENTONCIS VOLS SER TAXISTA!!

 

  • Et formem
  • Tenim borsa de treball
  • T'ajudem a crear la teva pròpia empresa…

INFORMACIÓ DEL CURS

Durada del curs:
30 hores

Tipus de curs:
Presencial

Contingut:
Callejero i plànols.
Reglament del taxi.
Tarifes.
Organismes i centres despecial interès.
Tests preparatoris.

Preu:
150 euros . (taxa d'examen a part: 23.35€)

Lloc:
FEBT – Aragó, 215-1r- dreta

Requisits:
1. Estar en possessió del CARNET B, amb un mínim d'un any d'antiguitat.

2.- Títol, certificat o diploma que garanteixi com a mínim coneixements orals de llengua catalana. (Aquesta acreditació es pot substituir per la superació d'una prova de comprensió oral en català).

Inscripció:
Fotocòpia per ambdues cares i en vigor de: DNI i certificat català (si se'n té), pagament de taxa (inclosa en preu curs).
Mínim 20€ reserva de plaça (en dipòsit)

Documentació a presentar:
NOMÉS QUAN APROVEU L'EXAMEN (directament a Aj.)
2 fotos, carnet conduir, certificat expedit per un psiquiatre o psicòleg acreditatiu de l'aptitud psíquica de l'aspirant.

150,00 €