FEBT Associacions Palma Balears, Illes

Curs de CAP formació contínua per a mercaderies i viatgers

El Reial decret 1032/2007, estableix una nova formació obligatòria per a determinats conductors professionals. Els conductors exempts de la qualificació inicial han d'obtenir el primer Certificat d'Aptitud Professional acreditatiu d'haver superat un curs complet de formació continuada segons un calendari oficial, en funció de la terminació del número del DNI.

Nombre alumnes :
20

Lloc:
FEBT. C/Aragó, 215-1r-dreta.

Dirigits a:
Tots els conductors en possessió del carnet C amb data anterior a l'11 set. 2009 i conductors en possessió del carnet D amb data anterior a l'11 de setembre del 2008, que necessiten la targeta CAP per treballar.
Tots els conductors d'autocar i camió que ja tenen la targeta CAP i la necessiten renovar.

Objectiu:
Donar compliment al RD 1032/2007.

Quota:

 
Socis autònoms i persones en atur 200€+ taxa
Treballadors d'empreses associades 210€+ taxa
No socis 230€+ taxa


Hores:
35

Continguts:

  • Conducció racional basada en les normes de seguretat.
  • Aplicació de la reglamentació.
  • Salut, seguretat viària i mediambiental, servei i logística.

 

Documentació:
Fotocòpia DNI + fotocòpia c. conduir. (durant curs 1 foto)

  La manca del certificat d'aptitud professional CAP està tipificat com a infracció greu, art. 140.18 LOTT (2.001 a 4.000 euros) i amb la pèrdua temporal del títol de competència professional per al transport (títol de transportista).


FITXA D'INSCRIPCIÓ

AVISOS IMPORTANTS :
Com que es tracta de places limitades, es tindrà en compte l'ordre cronològic d'inscripció. En cas de no disposar de places lliures, es col·locarà l'alumne en un altre curs disponible.
La quota dinscripció per a reserva de plaça és de 20€.
La FEBT tramitarà lobtenció de les targetes CAP. La taxa de la Conselleria de Transports (30,26€) per expedició de la targeta CAP anirà a càrrec de l'alumne.
Les empreses que ho desitgin (excepte autònoms) poden acollir-se a la Formació Bonificada.230,00 €