FEBT Associacions Palma Balears, Illes

Curs dirigit a conductors de les empreses de transport i autònoms que necessitin renovar l'autorització per al transport de mercaderies perilloses.

 

OBJECTIU:
-
Sensibilitzar els conductors dels riscos que comporta el transport de productes perillosos.

- Disposar de la formació i de la informació bàsica per a reduir a el mínim la possibilitat que es produeixi un accident o incident.

  • Capacitar els conductors per adoptar les mesures necessàries per garantir la seva seguretat i les de l'entorn i limitar els efectes de l'incident o de l'accident en el cas que es produís.


METODOLOGIA:
Presencial. Pràctica i participativa.

CONTINGUTS:
1.- Disposicions generals aplicables de mercaderies perilloses (Transport per Carretera, documents relatius a l'conductor).

2.- Documentaos relatius a el vehicle ia la càrrega.

3.- L'acompanyant de l'conductor. Normes reguladores de la circulació dels vehicles que transportin mercaderies perilloses.

4.- Limitacions a la circulació d'aquests vehicles.

5.- Conducta que el conductor d'el vehicle ha d'observar abans, durant i després de la càrrega o descàrrega de vehicles que transportin mercaderies.

6.- Finalitat i funcionaments de l'equip tècnic dels vehicles.

7.- Equipament dels vehicles que transportin mercaderies.

8.- El tacògraf.

9.- Principals tipus de risc. Estat de la matèria. El foc.

10.- Classes de matèries perilloses.

AREA:
(COML) LOGÍSTICA COMERCIAL I GESTIÓ DE EL TINENT.

NIVELL FORMACIÓ:
superior

PONENT:
Autoescola Autotécnica.

DURADA:
18 hores.

DATES:
14, 15 i 16 d'abril de 2020.

HORARI:
De 16h a 22h

NOMBRE DE PLACES:
20.

LLOC:
Federació Empresarial Balear de Transports (FEBT). C / Aragó, 215-1º-dreta.

DOCUMENTACIÓ:
Fotocòpies clares de l'DNI i carnet de conduir, foto de l'ADR, foto capçalera última nòmina.

REQUISITS:
Estar en possessió de el carnet de Mercaderies Perilloses (ADR) dins l'any que necessita renovar-lo.

QUOTA:
180
€ / alumne. Les empreses tenen la possibilitat de bonificar-. Autònoms exempts de la bonificació.
(taxes d'examen de Trànsit excloses).


FITXA D'INSCRIPCIÓ