FEBT Associacions Palma Balears, Illes
Nou servei consistent en condicions preferencials per als associats a la FEBT, ja que els mateixos podran realitzar consultes relacionades amb la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades (LOPD), i la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la informació i Comerç Electrònic (LSSICE), sense cap cost. Els interessats hauran de dirigir-se a la FEBT, que per escrit sol·licitarà la consulta a Prevenció Informàtica.

Els membres associats a la FEBT ubicats a Mallorca, podran també sol·licitar a la FEBT una anàlisi de la documentació de protecció de dades, per validar el seu nivell de compliment davant de la normativa de protecció de dades, sense cost.

Per als associats interessats, es realitzarà una proposta personalitzada per a la realització de l'adequació a la LOPD i / o realitzar una auditoria de compliment de la LOPD consistent en:

1. Anàlisi presencial.
2. Metodologia.
3. Adequació.
4. Final de Projecte.

Més informació FEBT 971-478200 o
administracion@febt.es