FEBT Associacions Palma Balears, Illes
FEBT Associacions Palma Balears, Illes
FEBT Associacions Palma Balears, Illes

DENEGANT L'EXPEDICIÓ DE LES 200 AUTORITZACIONS D'ARRENDAMENT DE VEHICLE AMB CONDUCTOR

27/09/2018

COMUNICAT URGENT


Aquest matí s'ha rebut a la FEBT com a part interessada en l'expedient de tramitació de 200 llicències VTC per part d'Ares Capital, la resolució del director general de Mobilitat i Transports del Govern Balear DENEGANT L'EXPEDICIÓ DE LES 200 AUTORITZACIONS D'ARRENDAMENT DE VEHICLE AMB CONDUCTOR.


El treball realitzat per la FEBT en aquest expedient i en les 700 ha estat fonamental per a aquest resultat.