Durant l'Assemblea General de la FEBT 2019 es va procedir a l'elecció de la nova Junta Directiva, per un període de 4 anys, de 2019 a 2023

President: Rafael Roig Grimalt

Vicepresident 1r: Ezequiel Horrach Contreras

Vicepresident 2n: Miguel Florit Morro

Vicepresident Eivissa: José Maria Cardona Ribas

Vicepresident Menorca: Isidre Gla Hoz

Secretari: Antonio Bauzá Sastre