FEBT Associacions Palma Balears, Illes

El Reial Decret 1032/2007, estableix una nova formació obligatòria per a determinats conductors professionals. Els conductors exempts de la qualificació inicial han d'obtenir el primer Certificat d'Aptitud Professional acreditatiu d'haver superat un curs complet de formació contínua segons un calendari oficial, en funció de la terminació del número del DNI.

Nº alumnes:
20

lloc:
FEBT. C / Aragó, 215-1º-dreta.

Dirigits a:
Tots els conductors en possessió del carnet C amb data anterior a l'11 set. 2009 i conductors en possessió del carnet D amb data anterior a l'11 de setembre de 2008, que necessiten la targeta CAP per treballar.
Tots els conductors d'autocar i / o camió que ja tenen la targeta CAP i la necessiten renovar.

objectiu:
Donar compliment al RD 1032/2007.

quota:
Socis autònoms i persones en atur: 190 €
Treballadors d'empreses associades: 200 €
No socis: 220 €

hores:
35

continguts:

  • Conducció racional basada en les normes de seguretat.
  • Aplicació de la reglamentació.
  • Salut, seguretat viària i mediambiental, servei i logística.

horaris:
Del 2 al 9 de setembre de 2019. Dilluns a divendres de 17h a 22h i dissabte de 9h a 14h.

documentació:
Fotocòpia DNI + fotocòpia c. conduir. (durant curs 1 foto)

  La manca del certificat d'aptitud professional CAP està tipificat com a infracció greu, art. 140.18 LOTT (2001-4000 euros) i amb la pèrdua temporal del títol de competència professional per al transport (títol de transportista).


FITXA D'INSCRIPCIÓ

AVISOS IMPORTANTS:
En tractar de places limitades, es tindrà en compte l'ordre cronològic d'inscripció. En cas de no disposar de places lliures, es procedirà a col·locar a l'alumne en un altre curs disponible.
La quota d'inscripció per reserva de plaça és de 20 €.
La FEBT tramitarà l'obtenció de la targeta CAP. La taxa de la Conselleria de Transports (29.66 €), per expedició de la targeta CAP anirà a càrrec de l'alumne.
Les empreses que ho desitgin (excepte autònoms), poden acollir-se a la Formació Bonificada.