EL VICEPRESIDENT DEL GOVERN BALEAR, Juan Pedro Yllanes, REUNIT AMB BALEVAL, S'ATÉN SEUS PETICIONS I PLANTEJA SOLUCIONS

17/09/2019

BALEAR DE LLOGUER DE VEHICLES AMB I SENSE CONDUCTOR DE BALEARS (FEBT)

EL VICEPRESIDENT DEL GOVERN BALEAR, Juan Pedro Yllanes, REUNIT AMB BALEVAL, MAJORITÀRIA EN EL SECTOR DEL RENT A CAR DE BALEARS, ATÉN SEUS PETICIONS I PLANTEJA SOLUCIONS

UNA NODRIDA REPRESENTACIÓ BALEVAL, ENCAPÇALADA PEL SEU PRESIDENT, ANTONI MASFERRER, JUNTAMENT AMB EL PRESIDENT DE LA PATRONAL NACIONAL FENEVAL, JUAN LUIS BARAHONA, mantenir ahir una reunió de treball amb el VICEPRESIDENT Yllanes PER VEURE QUE FORMA EL SECTOR ES PODRÀ ADAPTAR A LA DENOMINADA LLEI DEL CANVI CLIMÀTIC DE BALEARS

Setembre de 2019

Segons el president de BALEVAL, el vicepresident del Govern Balear és conscient dels impediments existents perquè el sector del rent a car de les Balears, un sector relacionat amb el turisme de qualitat i no amb el de masses a baix cost, s'adapti a temps i forma a l'anomenada Llei del Canvi Climàtic de Balears. D'una banda pel fet que aquesta llei no té desenvolupat el seu reglament i en segon lloc perquè a les Balears estem encara lluny de comptar amb una infraestructura de càrrega elèctrica suficient per donar una resposta suficient, tant a residents com als turistes que fan ús dels vehicles de lloguer. A tot això se suma a més, que en cap aeroport de les Illes està prevista la instal·lació de punts de càrrega per donar servei als milers de vehicles que diàriament es lloguen. Per la seva banda, el president de FENEVAL, Juan Luis Barahona, ha manifestat a Yllanes que a això se li uneix que encara les marques no disposen encara d'una garantia de subministrament suficient de vehicles elèctrics que doni compliment als percentatges marcats per aquesta llei. En aquest sentit, el vicepresident del Govern ha manifestat que estaria disposat a mantenir una reunió tripartida amb els fabricants d'automòbils elèctrics per buscar solucions.

Finalment, Masferrer ha puntualitzat que actualment, la flota d'rent a car de les Balears consta dels vehicles menys contaminants i més eficients energèticament, ja que es tracta d'automòbils d'última generació que minimitzen les emissions de C02 a l'atmosfera. Així mateix, i en paraules de Juan Luis Barahona, i segons càlculs de la patronal nacional, FENEVAL, els vehicles de rent a car emeten de mitjana entre uns 5 i 14 mg menys de C02 per quilòmetre recorregut en comparació a la mitjana a la resta de vehicles circulant per les nostres carreteres.

Per a més informació, Antoni Masferrer, President de BALEVAL, 696 990 182, Salvador Servera, Gerent de la FEBT, 680.421.054, o bé a través de DIRKOM, Gabinet de Comunicació de la FEBT, 652.895.633.