FEBT Associacions Palma Balears, Illes
FEBT Associacions Palma Balears, Illes
FEBT Associacions Palma Balears, Illes
FEBT Associacions Palma Balears, Illes
FEBT Associacions Palma Balears, Illes

DENEGANT L'EXPEDICIÓ DE LES 200 AUTORITZACIONS D'ARRENDAMENT DE VEHICLE AMB CONDUCTOR

27/09/2018

COMUNICAT URGENT


Aquest matí s'ha rebut a la FEBT com a part interessada en l'expedient de tramitació de 200 llicències VTC per part d'Ares Capital, la resolució del director general de Mobilitat i Transports del Govern Balear DENEGANT L'EXPEDICIÓ DE LES 200 AUTORITZACIONS D'ARRENDAMENT DE VEHICLE AMB CONDUCTOR.


El treball realitzat per la FEBT en aquest expedient i en les 700 ha estat fonamental per a aquest resultat.